Sunday, March 19, 2017

Ethera Wimasuma 2017 03 18 - my first assignment as TV commentator


My first TV program as a commentator  

1 comment:

මිරිස් සහ මිරිස් සැර මාපකය.

                            Carolina reaper මට පසුගිය සතියේ මිරිස් ගැන සොයන්නට අදහසක් ඇතිවුනේ මා දන්නා කිහිප දෙනෙකු නයි මිරිස් වවන්නට...