Sunday, March 19, 2017

Ethera Wimasuma 2017 03 18 - my first assignment as TV commentator


My first TV program as a commentator  

No comments:

Post a Comment

අවදිවනු, මේ පන්ති අරගලය සදහා කාලයයි; දොන් කුයිසෝට් අනුගමනය කරමු.

අප කුඩා කාලයේ ධනපති පන්තිය, නිර්ධන පන්තිය, පන්ති අරගලය වැනි ලේ කැකෑරෙන වචන නිතරම අහන්නට ලැබුණි. වරාය, ලංගම සහ නොයෙකුත් රාජ්‍ය ආය...